Miasto Dniepr (do niedawna jeszcze Dniepropietrowsk) to jedno z największych miast na Ukrainie liczące prawie milion mieszkańców. To również miasto…


Dr Stanisław Krajski