Umowa CETA na pewno nie jest umową o wolnym handlu, liczy ponad 1000 stron!

Stanisław Michalkiewicz o zasadach wolnego handlu i biurokratyzacji międzykontynentalnego życia gospodarczego

Podobne