Stanisław Michalkiewicz przypomina o cały czas nie uchylonej amerykańskiej ustawie