Stanisław Żółtek tłumaczy przewidziany dla Polski kolonialny scenariusz likwidujący lokalny przemysł i utrzymujący Polaków jako rezerwuar taniej siły roboczej