UNICESTWIENIE ODDZIAŁU NSZ – AK WACHM. TOMASZA WÓJCIKA „TARZANA” w Woli Grójeckiej 7 lipca

Leszek Żebrowski.

Wachmistrz Tomasz Wójcik „Tarzan” był jednym z najlepszych dowódców oddziałów partyzanckich NSZ, następnie AK. Jego najgłośniejszą akcją była likwidacja (26 sierpnia 1943 r. pod Ożarowem, pow. Opatów) gen. por. Kurta Rennera – dowódcy 174 Dywizji Wehrmachtu, wraz z oficerami sztabu i ochroną. W dniu 8 września 1943 r. oddział wszedł w skład Zgrupowania AK pod dowództwem por. Jana Piwnika „Ponurego”. Na skutek komunistycznej denuncjacji, pod nieobecność dowódcy, w nierównej walce 7 lipca 1944 r. w Woli Grójeckiej zginęło z rąk Niemców 37 partyzantów.

Podobne