Uproszczenie podatków = zwiększenie przychodów!

Marek Jakubiak – sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Podobne

Ostatnio poruszane tematy