Uroczystości XXVI rocznicy powstania Radia Maryja w Bydgoszczy

Uroczystości i wydarzenia – 10.12.2017

Słowo o. Jana Króla CSsR podczas XXVI rocznicy powstania Radia Maryja w Bydgoszczy

Słowo o. Dariusza Paszyńskiego CSsR podczas XXVI rocznicy powstania Radia Maryja w Bydgoszczy

Homilia ks. abpa Jana Romeo Pawłowskiego wygłoszona podczas XXVI rocznicy powstania RM w Bydgoszczy

Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej Kujawia

Podobne