Usłyszcie mój krzyk! – apel Ryszarda Siwca na Stadionie Narodowym. 8 września 2013 r.

Na Stadionie Narodowym, w miejscu dawnego Stadionu Dziesięciolecia wybrzmiał dramatyczny apel Ryszarda Siwca, księgowego z Przemyśla, który w proteście przeciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego podpalił się. 45 lat później jego słów w miejscu samospalenia słuchał m. in. jego syn – Wit Siwiec.

Podobne