Sejm uchwalił ustawę mającą pomóc podwykonawcom, którzy nie dostali zapłaty za prace przy budowie autostrad. Za uchwaleniem ustawy w sprawie spłaty niezaspokojonych należności przedsiębiorców było 282 posłów, nikt nie był przeciwko, a 152 wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z rządowym projektem, małe i średnie firmy, które pracowały przy budowie autostrad, a nie otrzymały zapłaty za pracę, będą mogły zwrócić się do generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad. Ten zaś będzie mógł wypłacić im pieniądze z Krajowego Funduszu Drogowego, a później będzie je odzyskiwał od wykonawców, którzy nie zapłacili.

Proponowane przez rząd rozwiązanie pomija jednak podwykonawców dalszych, a więc takich, którzy nie mieli umów z generalnym wykonawcą, a także firmy niebudowlane świadczące różne usługi dla generalnego wykonawcy. Okazuje się też, że część podwykonawców podpisała umowy z pośrednikami, od których nie da się nic uzyskać, ponieważ nie mają majątku.