VIII Międzynarodowy Kongres Katolicy i sztuka – wystąpienia i wykłady

Transmisja z siedziby WSKSiM

List od prezydenta RP Andrzeja Dudy

Otwarcie kongresu o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR

Michał Zaleski – prezydent Torunia

Wychowanie do Piękna, które zbawia

Wpływ misjonarzy chrześcijańskich w Azji

Artysta w życiu i myśli Jana Pawła II

Granice wolności artysty

Sacrum a słowo

Nowe interpretacje ikonograficzne…

Nowa architektura Gaudiego w służbie…

Muzyka dla liturgii i ewangelizacji

Chrześcijaństwo we współczesnej muzyce

Sztuka sakralna

Digital Revelation

Pytania o irreligię

Zakończenie kongresu

Podobne