24 lutego 2024

W Generalnym Gubernatorstwie nie będzie miejsca na polskie safandulstwo!

0

Stanisław Michalkiewicz o konsekwencjach przegłosowania przez Parlament Europejski nowelizacji traktatów unijnych, które już skutkują odejściem od niepisanej zasady konstytuującej III Rzeczpospolitą – „wy nie ruszacie naszych, my nie ruszamy waszych”