W jakiej sytuacji ekonomicznej może znaleźć się Rosja na koniec 2023 roku?

Prognozy dla rosyjskiej gospodarki nie są jednoznaczne.


Rekordowy deficyt zwiastuje upadek rosyjskiej gospodarki