Zapis wystąpienia dr Jana Przybyła pt. „Człowiek i jego życie w świetle nauki Pisma Świętego”