O przeżyciach mistycznych Św. Siostry Faustyny Kowalskiej, dotyczących męki Pana Jezusa, mówiły: s. Gaudia, s. Maria Faustyna