Leszek Żebrowski i awantura środowisk neo-peerelowskich! Mamy do czynienia z coraz większą agresją propagandową wobec polskich bohaterów. Jej ofiarą padają Żołnierze Wyklęci, ale również bohaterowie Polskiego Państwa Podziemnego z okresu okupacji niemieckiej.