Wywiad z prof. Wiesławem Biniendą z Uniwersytetu Akron, współpracującego jako niezależny ekspert z Zespołem Parlamentarnym ds. wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej A. Macierewicza.