W służbie dla Sowietów

Przed wojną członkowała w KPP, więziona w l. 1938-1939. W latach okupacji rozpracowywała struktury Polskiego Państwa Podziemnego, niestety, dość skutecznie. Po 1944 r. została zainstalowana w tzw. Informacji Wojskowej, czyli sowieckiego Smiersza w Polsce Ludowej…


Leszek Żebrowski