W tej sprawie nie możemy być bierni

Czy atak na księdza profesora Guza jest objawem szerzej zakrojonej walki z dostępem do ludzi głoszących treści, które niekoniecznie są poprawne politycznie?


Aldona Ciborowska i dr Stanisław Krajski