Wałęsa a SB i WSI, Tymiński i wymiar sprawiedliwości

Fragment prelekcji doc. Józefa Kosseckiego, samodzielnego pracownika naukowego ze specjalności cybernetyki społecznej, na temat kondycji nauki polskiej

Podobne