Walka o władzę w kleszczach Rosji i Chin

Na początku 2022 w Kazachstanie doszło do zamieszek, o niespotykanej wcześniej w historii tego kraju skali. Kazachowie postanowili dosadnie wyrazić swoje niezadowolenie, jednak na fali protestów doszło do kilku wydarzeń mających duży wpływ na porządek w rejonie Azji Centralnej.