Warto być mężem i ojcem! Warto być żoną i matką!

Dlaczego feministki i wszelkiej maści postępowcy mający na sztandarach hasła wzywające do wolności i walki z wykluczeniem tak gorliwie zwalczają małżeństwo i rodzinę? Jak przezwyciężyć stale rozszerzający się po świecie kryzys męskości i kobiecości oraz kryzys ojcostwa i macierzyństwa? Piotr Podlecki

Podobne