Ważne słowa o patriotyzmie – wzruszające świadectwa Łagierników AK

Dzieciństwo i młodość spędzone w partyzantce, więzienie, obozy… – taka była droga ku wolnej Polsce, taka była cena, którą zapłacili za Ojczyznę.

Podobne

Ostatnio poruszane tematy