Ważny rok 1975 – czy to był początek?

Dr Stanisław Krajski.


Założył go ks. Franciszek Blachnicki, twórca „teologii wyzwolenia”. Od momentu założenia Ruch Światło-Życie budził ogromne kontrowersje. Czy faktycznie działalność ruchu i głoszone przez jego propagatorów poglądy można nazwać „zdradą dominikanów”? I czy jest faktycznie wprowadzeniem, tylnymi drzwiami, do kościoła katolickiego ducha protestantyzmu?