2 marca 2024

Węgierski przykład dla Polski

0

Prof. Jerzy Robert Nowak zaprezentował swoją dwutomową książkę „Węgierska droga do zwycięstwa”, w której przedstawił politykę Viktora Orbana i propozycje reform, które można również wprowadzić w Polsce.
Wieczór autorski zorganizowała księgarnia Wojskowa im. gen. Grota-Roweckiego.
Spotkanie poprowadził dr Jan Przybył