Michał Nowak przekrojowo analizują amerykańską interwencję wojskową w Afganistanie