„Wielka Księga Jedności Narodu”, czyli o książkowym dziele sztuki

Księga jest zbiorem myśli, sentencji i aforyzmów św. Jana Pawła II wybranych z 16 tomów dzieł papieża-Polaka. Materiał selekcjonowany był przez 5 lat. O niezwykłym dziele sztuki rozmawiali: ojciec Zbigniew Ptak OSPPE i Piotr Podlecki.