Wielka Schizma Postępowa

Kościół w Polsce przeżywa kryzys – taka informacja obiegła cały postępowy świat.


Chodzi oczywiście o Świecki Kościół Postępu, w którym pojawił się rozłam na dwie konfesje: Kościół Platformy i Kościół Lewicy. Początek schizmie dał sobór obywatelski pod przewodnictwem towarzysza rabina biskupa Budki, który uznał, że najważniejszą prawdą świeckiej niewiary jest antykaczyzm i oskarżył Lewicę o herezję bratania się z pisowskimi satrapami. Z kolei synod pastorów Lewicy uznał prymat Unii Europejskiej nad antykaczyzmem i nałożył świecką ekskomunikę na aktyw Kościoła Platformy za odchylenia ziobrystowskie i konfederackie. I tak oto po raz kolejny okazało się, że jedyną, realną opozycją, z którą Kaczyński musi się liczyć są Ziobro i Gowin, co niestety oddala realizację sztandarowego hasła Partii: By żyło się lepiej! By żyło się lepiej wszystkim!