Wielki Post 2018 z księdzem Glasem. Część V

Człowiek swoim Bogiem

Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Prześladowanie, które towarzyszy Jego pielgrzymce przez ziemię odsłoni tajemnicę bezbożności pod postacią oszukańczej religii dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od Prawdy. Największym oszustwem religijnym jest oszustwo Antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i Jego Mesjasza, który przyszedł w Ciele.

Materiał przygotowany przez PCh24.pl