„Wielki reset”, czyli wielkie kłopoty

Polska na drodze do wielkiego krachu.


Dr Stanisław Krajski mówi o wielkiej rewolucji w polskiej gospodarce i polskich finansach. Rewolucja ta zmierza do zabrania nam resztek własności i suwerenności. Dlaczego władze, reprezentujące tzw. „obóz patriotyczny” są wykonawcami planu, który jest wymierzony w obywateli?