Świadectwo

Fałszywy charyzmatyk zdemaskowany!

Wyjaśnienie fenomenu