Myśląc Ojczyzna – Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz