Wojciech Jaruzelski – zdrajca Ojczyzny

Jaruzelski zdecydował się wprowadzić stan wojenny mimo odmowy pomocy wojskowej ze strony Kremla

Decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego nie została podjęta po to, by uchronić Polskę przed interwencją sowiecką. Jaruzelski wprowadził stan wojenny „mimo odmowy pomocy wojskowej ze strony Kremla” – wynika z tekstu Antoniego Dudka zamieszczonego w „Biuletynie IPN” nr 12 (107) grudzień 2009. Dudek przytacza obszerny dokument – notatkę gen. Wiktora Anoszkina z rozmowy tow. Wiktora G. Kulikowa z tow. Wojciechem Jaruzelskim w dniu 9 grudnia 1981 r. (godz. 1.07–2.35 czasu moskiewskiego).

Podobne

Ostatnio poruszane tematy