Wojciech Sumliński: Czym były protesty przeciwko PiS?

Kto inicjował protesty przeciwko PiS koncentrujące się w temacie sądownictwa? Czy – jak twierdzą organizatorzy – była to inicjatywa oddolna? Prokurator Andrzej Witkowski zwykł rozpatrywać każdą sprawę przez postawienie pytania: „kto na danym rozwoju wydarzeń zyskał?”. No więc właśnie – kto zyskał?

Podobne