Wolniewicz o klęsce edukacji

W walce z zachodnią cywilizacją islam i lewacy odnoszą sukcesy. Niezdolność do przeciwstawienia się zagrożeniom wynika ze słabości zachodniej edukacji.

Podobne