Dr Stanisław Krajski: Powinniśmy zachować ostrożność