Jordan Peterson o tym skąd wzięła się etyka i moralność oraz o konieczności wolności słowa.