Wpływ akt z „szafy Kiszczaka” na postrzeganie III RP

IPN udostępnił do wglądu pierwszą partię dokumentów z tzw. „szafy Kiszczaka”. Wynika z nich, że Lech Wałęsa był TW „Bolkiem” w pierwszej połowie lat 70. Jaki wpływ miały haki posiadane przez SB na późniejsze poczynania Wałęsy i jego otoczenia? Jak wielkie znaczenie miały dla przebiegu transformacji w Polsce?

Podobne