Stan bezpieczeństwa państwa. Bezpieczeństwo państwa, to także bezpieczeństwo każdego z nas. Aby skutecznie chronić państwo przed zagrożeniem zewnętrznym, należy podjąć działania, aby zagwarantować ład i porządek w kraju. Rozmowa z dr Janem Wiśniewskim na temat wpływu cyberterroryzmu na nasze bezpieczeństwo.