Wpływ zbrodni w Jedwabnem na kierunki polityki historycznej

Stanisław Michalkiewicz i Leszek Żebrowski – Jedwabne a żydowskie roszczenia

https://www.youtube.com/watch?v=1YAsWIeKdQg

Prelegenci wyjaśnią
– przyczyny i przebieg zbrodni w Jedwabnem,
– wpływ zbrodni na kształtowanie polskiej oraz zagranicznej polityki historycznej,
– potrzeby wznowienia badań i ekshumacji w Jedwabnem.

Podobne

Ostatnio poruszane tematy