Wracajcie do lektury Antyku. To trzon naszej cywilizacji!

Stanisław Michalkiewicz przypomina postać prof. Tadeusza Zielińskiego, jednego z największych na świecie znawców antyku, który w 1926 r., na spotkaniu Unii Intelektualnej w Wiedniu, wygłosił przemówienie w językach: greckim, łacińskim, francuskim, niemieckim i angielskim. Zaskoczył tym wszystkich zgromadzonych.