Popularny wśród elit władzy Wróż Władek, pomaga przedstawicielom narodu i ulecza ich z kompleksów. Fragment cyklicznego programu „Uzdrawianie na ekranie” – emitowanego w Upiorex TV. Dziś premier i jego Nowak.