Z najwiekszym polskim filozofem O. prof. M. A. Kapcem – rozmawia ks. prof. Andrzej Maryniarczyk SDB