Wszędzie Premier!

Premier Rządu Ludowego, Niegasnące Słońce Peru, Donald Tusk dwoi się i troi by żyło się lepiej – to prawda znana nie od dziś.

Wiosną jednak nastąpi przełom i podczas kampanii informacyjnej Partii Niegasnące Słońce Peru będzie świeciło dosłownie w całej Polsce Ludowej. Potwierdzeniem tego są słowa: „Można się spodziewać mojej obecności wszędzie w Polsce”, które Donald Tusk złożył jako obietnicę lepszych czasów. By żyło się lepiej!

Podobne