Wszyscy przeciwko wszystkim

Rafał Otoka-Frąckiewicz o tym jak komuniści stali się opozycjonistami; jak to było w Normandii? Czy alianci wyzwalali Niemców z rąk Nazistów; nieszczęścia chodzą parami – Lech Wałęsa i Leszek Balcerowicz w jednej książce oraz Magdalenka pamiętamy – rozprawka o tym, kto z kim pił.