Jak my to widzimy – z daleka widać lepiej – ks. Oleg Salamon