Wybuch przyczyną katastrofy

Rozmieszczenie szczątków wraku Tupolewa oraz jego destrukcja na ogromną liczbę fragmentów, wskazują na eksplozję samolotu przed zetknięciem z ziemią. Prezentacja badań dr inż. Grzegorza Szuladzińskiego (Analytical Service Pty Ltd) z Australii. Posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. katastrofy smoleńskiej, Warszawa 4.04.2012