Konfederacja nie połączyła się aby pobierać subwencje, połączyła się po to, żeby zmienić POLSKĘ.

PKW jest upolityczniona