Wypowiedzi uczestników posiedzenia połączonych komisji sejmowych 23/05/2013

Wypowiedź o. Tadeusza Rydzyka podczas posiedzenia połączonych komisji sejmowych: kultury i środków przekazu oraz ds. kontroli państwowej.

Wypowiedź pos. Andrzeja Jaworskiego

Wypowiedź pos. Barbary Bubuli

Wypowiedź pos. Macieja Małeckiego

Podobne