Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Do Spraw Kontroli Państwowej

Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie zlecenia NIK przeprowadzenia kontroli w KRRiT w zakresie prawidłowości przygotowania konkursów ogłoszonych 27 grudnia 2012 roku, dotyczących możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym (druk nr 1176)

Podobne