WyTRWAMy i wygramy

Koncesja dla TV Trwam

Lublin: Wielki Marsz Wolnych Mediów

Uczestnicy wznosili okrzyki „Nie oddamy wam, Telewizji Trwam!!!”; „Wolne media dla Polaków!!!” itp. Przemówienia wygłosili lubelscy posłowie, radni, oraz przedstawiciele różnych organizacji społecznych. Manifestacji przewodził Marian Kowalski – rzecznik ONR.
Była to największa manifestacja lubelska ostatnich lat.

Trwam koncesja krrit
WyTRWAMy i wygramy

Marsz w Obronie Tv Trwam i Wolności Mediów – Gdańsk

Wolność słowa a TV-Trwam Gdańsk – Wrocław

Podobne